Aleksandra Horvat  

 

 

fotoBIOGRAFIJA

ALEKSANDRA HORVAT

Rodjena je u Sremskoj Mitrovici  16. septembra  1968. godine. Osnovnu i srednju školu za organizatora kulturnih aktivnosti završila u Sremskoj Mitrovici 1987. godine. Iste godine upisala Fakultet likovnih umetnosti na Univerzitetu Umetnosti u Beogradu. Diplomirala 1993. godine u klasi profesora Milice Stevanović. Upisuje magistarske studije kod istog profesora  i završava ih dve godine kasnije, 1995. godine magistarskom izložbom u Galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu.
Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS)  od 1994. godine.

 

Kao student imala je više grupnih i samostalnih izložbi:

1. Galerija FLU, Beograd-crteži  1993. godine  (samostalna)
2. Galerija “Paleta”, kulturni centar Beograd - slike  1993. godine (samostalna)
3. Galerija Doma omladine Beograd-studentski crteži 1990. godine (grupna)
4. Dom omladine Sremska Mitrovica –Mitrovačke likovne perspektive 1991. godine (grupna)
5. Galerija “Andrićev venac” Beograd-Perspektive XXI 1993. god. (grupna)
6. Galerija”Stara Kapetanija” Zemun-izložba godine 1993. godina (grupna)
7.Galerija “Lazar Vozarević” Sremska Mitrovica-likovni salon “Srem 94”
8.Galerija ULUS-a Beograd-izložba novih članova ULUS-a 1994. godine

Posle završetka magistarskih studija zapošljava se kao nastavnik likovne kulture u OŠ “Jovan Popović” u Sremskoj Mitrovici i radi na pripremi dece za upis  u umetničke škole i akademije u likovnom studiju Dragana Martinovića. Od 1997. godine počinje da radi u “Školi za umetničke zanate” u Šapcu gde zasniva stalni radni odnos .
U školi radi kao profesor  stručnih predmeta: crtanje i slikanje, teorije forme, praktičan rad – smer graver.
Tokom godina bila je organizator  izložbi na kojima je  prezentovan rad škole radovima učenika svih smerova:  tradicionalna godišnja izložba škole u Narodnom muzeju u Šapcu,  izložbe škole u Rumi i Sremskoj Mitrovici (u gradskom muzeju) 2005. godine, izložbe škole u Beogradu (u Zadužbini Vuka i Dositeja 2008. i u Ruskom Domu 2009. ) . U saradnji sa planinarskim društvom u Šapcu  organizator je prve djačke likovne kolonije na Ceru 2004. godine.
Umetnički rukovodilac u Školi za umetničke zanate od 2006-2009.godine.

 Samostalne izlozbe koje su usledile posle magistarskih studija:
1.Galerija Kolarčeve zadužbine, Beograd – slike 1995. ( magistarska izložba )
2.Galerija”Lazar Vozarević” Sremska Mitrovica - slike 1996. godine
3. Jugoslovenska galerija umetničkih dela u Beogradu - slike 2000. godine
4.Galerija kulturnog centra u Rumi – slike 2000. godina.
5.Galerija Doma kulture “Vera Blagojevic” u Sapcu – slike 2002. godine
6. Galerija “Lazar Vozarević” Sremska Mitrovica – slike 2003. godina
7. Galerija “Lazar Vozarević” Sremska Mitrovica – slike 2011. godina

Takodje  učestvovala na preko pedeset grupnih izložbi od kojih se mogu izdvojiti:

  1. 37. Oktobarski salon u Beogradu 1996. godine
  2. više prolećnih izložbi u paviljonu “Cvijeta Zuzoric” u Beogradu
  3. više vojvodjanskih salona, Galerija “Lazar Vozarevic” u S.M..
  4. više sremskih salona, Galerija “Lazar Vozarevic” u S.M.
  5. Oktobarski salon u Šapcu 2002.
  6. izložba portreta Dom kulture “Vera Blagojević” u Sapcu 2004.
  7. izlozbe ULU Sirmiuma ( galerija i muzej Sremska Mitrovica, Ruma, Njujork . . .)

Učestvovala u radu mnogobrojnih slikarskih kolonija - više goranskih likovnih kolonija (u Čelarevu, Smederevu, B.Palanci, na Kopaoniku…),  kolonija u  Zvonačkoj banji, kolonija u Stolivu (organizacija Rumskog muzeja), kolonija na Siciliji, kolonija u Zobnatici ,  kolonije ULU Sirmium u Domu učenika, Sremska Mitrovica . . .  Svaka od ovih kolonija bila je propraćena grupnim izložbama u više gradova u Srbiji odnosno u Italiji (kolonija na Siciliji).   
Od 2002. godine živi i radi u Šapcu .
Aktivni član ULU Sirmium od 2006. godine.

 

 

KONTAKT

E-MAIL:
aleksandrahorvat77@yahoo.com